Företagsskyltar

Vi erbjuder företagsskyltar i alla olika utföranden och har lång erfarenhet av att skapa
unika skyltar som får fram din logotype på bästa sätt.
Vi kan tillverka alla varianter av skyltar med hög kvalitet.

Service

Rikstäckande montage och service.

  • Montage / Demontage / Destruktion.

  • Ledkonvertering.

  • Rekonstruktion av befintliga skyltar.

  • Reparationsarbeten.

Survey

Platsundersökning görs på alla platser där omprofilering sker.
Survey utförs noggrant på platsen där skyltarna placeras.
Denna information hjälper oss att få rätt underlag avseende
utseendet på fasaden, måttagning, tydlig fotografering samt ev.
hinder inför montering.

Via förslag / ritningar, får ni en känsla för det faktiska slutresultatet.

Montering

Vi erbjuder montering av alla typer av skyltar och dekor, utvändigt samt invändigt.
Vi utför alla typer av skyltmontage, obelysta som belysta. Vi har egna montörer
men också ett stort nätverk av samarbetspartners i hela landet.

Villkor

Om produkten innehar ett uppenbart material eller produktionsfel oavsett om det är uppenbart direkt vid leverans eller om felet dröjer innan det visar sig men ändå kan härledas till ett material eller produktfel så lämnar vi 3 års garanti på alla våra produkter och ersätter sagd produkt så fort vi kan enligt individuell överenskommelse. Vi ersätter ej eventuella omkostnader såsom montage\arbetstid, liftar eller kringmaterial som kan komma att uppstå vid en reklamation.