Jens Wallin

VD/Ekonomi
Tel: 070-614 71 01

jens@ljusmontage.se

Anders Ivarsson

Försäljning/Projekt
Tel: 070-288 60 94

anders@ljusmontage.se

Jonas Hammar

Produktion/Projekt
Tel: 070-112 07 88

jonas@ljusmontage.se

Adress:

Ljusmontage i Gävle

Gamla Mårdängsvägen 15

806 48 Gävle