Jens Wallin

VD/Ekonomi
Tel: 070-614 71 01

jens@ljusmontage.se

Fredrik Haglund

Försäljning/Projekt
Tel: 073-801 87 20

fredrik@ljusmontage.se

Adress:

Ljusmontage i Gävle

Gamla Mårdängsvägen 15

806 48 Gävle